● Hoe bestellen
  ● Leverings mogelijkheden
  ● specifieke regeling voor meubilair
  ● Betalingsvoorwaarden
  ● Terugname
  ● Herstellingen
  ● Produkten met bijdrage
  ● Garantie periode

Gids

_____________________________________________________________________

Home > Gids > Hoe bestellen

Bestellingen uit het standaardassortiment

Het betreft 95 % van de produkten die voorkomen op de website en 100% van de produkten uit de katalogus. Zij worden bij U geleverd door toedoen van de leveringsdienst van ons partner.
De bestellingen gaan via www.odendhal.be. Deze website is voor iedereen toegangkelijk en stel heel wat diensten aan.

Indien Uw bestelling ons voor 11 uur toekomt, dan wordt die bij U s'anderendaags geleverd

Bestelling uit het niet-standaard assortiment

Het betreft 5% van de produkten op de website. Het zijn de produkten waarvoor een leveringstermijn is aangeduid in de beschrijving van het artikel. Deze produkten zijn niet vermeld in het papier katalogus.

Het zijn enerzijds produkten die niet op de markt worden gebracht door onze partner en anderzijds speciale produkten van eigen fabricatie van ODENDHAL.

Ziehier een (onvolledige) lijst van produkten eigen aan ODENDHAL :
"        Mappen en binnenmappen van verschillende formaten en voornamelijk folio formaat
"        Fiscale dagboeken en klantenfiches specifiek voor advokaten
"        Zegelpapier voor notariele akten voor notarissen
"        Luxepapier van het merk " CONQUEROR "
"        Luxeomslagen van het merk "  CONQUEROR "
"        Agendas van de merken QUO VADIS, EXACOMPTA, BREPOLS, AURORA
"        Sommige produkten van de merken TRODAT et REINER
"        Registers voor de boekhouding van het merk EXACOMPTA
"        Schrijfblokken van het type LEGALPAD
"        Transparanten van het merk FOLEX


Al deze produkten staan op de website maar hebben een langere leveringstermijn en worden altijd geleverd door ODENDHAL zelf.


Concreet zouden er dus 2 verschillende leveringsmethodes zijn indien in dezelfde bestelling produkten voorkomen van beide kategorien


U hebt nog geen login om te bestellen via Odendhal online ?

Vul dan zo vlug mogelijk het inschrijvingsformulier die te vinden is op www.odendhal.be. Uw login wordt U dan zo vlug mogelijk per mail opgestuurd. Ondertussen kunt U al de katologus op de website uitpluizen en zelfs al een bestelling klaarmaken. Het is enkel op het ogenblik dat U Uw bestelling wilt doorsturen dat Uw login zal ingetikt moeten worden. Uw tarief is ook enkel toegankelijk na het verkrijgen van de login.

Orderbevestiging

Zodra U een bestelling hebt doorgestuurd via www.odendhal.be, volgt er een orderbevesting per  E-mail. Zo hebt U de verzekering dat wij Uw bestelling ontvangen hebben. Indien U dan een vergissing vaststel, kunt U die nog rechtzetten door Ons op te bellen, een fax of een mail op te sturen en dit  BINNEN DE 10 MINUTEN.