● Hoe bestellen
  ● Leverings mogelijkheden
  ● specifieke regeling voor meubilair
  ● Betalingsvoorwaarden
  ● Terugname
  ● Herstellingen
  ● Produkten met bijdrage
  ● Garantie periode

Gids

_____________________________________________________________________

Home > Gids > Garantie periode

Garantie periode
.


Dahle
- snijmachines: 2 jaar met uitzondering van het mes
- papiervernietigers:
o 2 jaar op algemene werking en onderdelen
o 5 jaar op snijwalsen bij normaal gebruik. Niet bij overbelasting of gebruik voor
andere doeleinden dan waarvoor het toestel ontworpen is.
- Uitzondering op snijwalsen:
5 jaar op breuk voor een strokensnijder, slechts 3 jaar voor cross-cut, tenzij het duidelijk is
dat het toestel voor andere doelen is gebruikt dan de gebruikelijke.
- elektrische slijpers : 2 jaar met uitzondering van het mes.
- Lamineerapparaten: 2 jaar
- Witborden en flipcharts: 2 jaar
- Scharen: 2 jaar op werking


Rexel en Nobo
Gratis omruilgarantie: 2 jaar
o Papiervernietigers: P210CD, P210, P215, P270CD, P270, P275, P330CD, P330, P335. Voor
deze vernietigers ook 5 jaar op de onderdelen snijwerk.
o Papiervernietigers: ref.: HS80, HS70, HS60, HS85, V20, V25, V30WS, V35WS, V50, V55,
V60, V65, V120, V125, P180CD, P180, P185.
o Alle niet-elektrische Rexel bindmachines
o Alle Rexel lamineermachines
o Alle elektrische Rexel nietmachines en perforatoren

Nobo: overheadprojectoren hebben een omruilgarantie van 5 jaar.
Gratis reparatie: 2 jaar
o Papiervernietigeres: 1150S2, 1150S3, 1350S2, 1350S3, 1250S2, 1250S3, 1250S4,
1250S5, 1400, 3250S26, 3250S24, 3250S3, 3250S4, 4000.
o Voor deze vernietigers 5 jaar op de onderdelen snijwerk.
o Alle elektrische Rexel bindmachines


Novus :
o 6 maanden op alles behalve op stanspijpen


Carl :
o 6 maanden op alles behalve op stanspijpen


Brause :
o 6 maanden tenzij expliciet anders vermeld op verpakking (opverpakking 3 jaar); behalve op
stanspijpen


Maul :
o termijn vermeld op verpakking = 3 jaar. Binnen deze termijn mogen de toestellen gratis
omgeruild worden. Buiten deze termijn wordt een vervangingstoestel gegeven (tegen
vervangprijs) mits bewijs van aan- of verkoopsbewijs bij toestel.


Brother:
o standaardwaarborg: 2 jaar


Texas :
o 2 jaar op alle handheld machines (Euro machines, kleine zakrekenmachines en niet
printende bureaumachines)
o 3 jaar op alle grafische en wetenschappelijke machines
o er is nooit garantie op de toetsen en schermen


Casio :
D.O.A. Procedure (Death On Arrival)
Een D.O.A. reclamatie dient binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te worden
aangemeld bij Casio Benelux B.V.
Aanmeldingen dienen vergezeld te gaan met factuurnummer en afleverdatum. Consumenten
worden naar hun leverancier verwezen.
Alleen onbeschadigde originele verpakkingen worden geaccepteerd ook moeten alle
accessoires en gebruiksaanwijzingen in deze originele verpakking zitten.
Afnemer ontvangt van Casio Benelux B.V. een RMA nummer.
Goederen worden bij afnemer op het adres waar onze factuur aan is geadresseerd gratis
opgehaald.
Filiaalbedrijven dienen de D.O.A.'s naar hun Centrale Magazijn te sturen, deze verzorgt dan
de afhandeling.
Na ontvangst goederen in ons Logistieke Centrum wordt een Creditnota gemaakt.

A. Garantie periode
Goederen die voor garantie in aanmerking komen dienen franco en begeleidt van een
aankoop-en garantiebewijs worden gezonden aan:
CamTech
Parklaan 11c
2771 GB Boskoop
Nederland

B. Buiten de garantieperiode
Goederen dienen ter reparatie franco gezonden worden aan:
CamTech
Parklaan 11c
2771 GB Boskoop
Nederland

Zoals in de garantievoorwaarden staat vermeld is het niet toegestaan in de garantieperiode
apparaten door niet Casio geautoriseerde mensen worden opengemaakt. De garantie zal dan
vervallen.
Ondeskundig gebruik, display breuk, geforceerde lenzen en adapters vallen niet onder
garantie.
Aankoop van onderdelen wordt door CAMTECH afgehandeld.


3M :
o omruilen: 2 jaar
o ouder dan 2 jaar = herstelling bij de leverancier
Overheadprojectoren
3M geeft een waarborg van 5 jaar op al haar modellen (wisselstukken en werkuren) indien het
toestel correct gebruikt werd volgens de richtlijnen, met uitzondering van lampen en spiegels.
Multimediaprojectoren
3M geeft een waarborg van 3 jaar BTB (back to base) op alle toestellen (wisselstukken en
werkuren) indien het toestel op een correcte manier gebruikt werd en volgens de instructies
regelmatig wordt onderhouden (bv. Vervangen van filter; reinigen van het toestel omwille van
het feit dat de luchtfilter niet regelmatig ververst werd, valt dus niet onder de waarborg.
In geval van defect, voorziet 3M een vervangtoestel tijdens de ganse duur van de
herstellingsperiode.

Wat doen bij DOA (death on arrival)
DOA = toestel werkt helemaal niet bij ontvangst
= toestel heeft maximaal maar 1 uur gewerkt
In dit geval neemt 3M het toestel terug op voorwaarde dat het terugbezorgd wordt in de
ORIGINELE verpakking MET ALLE TOEBEHOREN (kabels, afstandsbediening…) ingesloten. Een
nieuw toestel wordt in de plaats geleverd.

Wat te doen bij een defecte lamp binnen de 90 dagen of 180 lampuren, wat het eerst
komt.
In dit geval dient 3M te worden verwittigd en moeten volgende gegevens doorgegeven
worden:
" Model multimediaprojector
" Installatiedatum
" Datum wanneer het defect zich voordeed
" Aantal lampuren
3M bestelt zo vlug mogelijk een nieuwe lamp op haar kosten. Gebruik de verpakking van de
nieuwe lamp om de defecte lamp terug te sturen naar 3M.


Dymo :
o Standaard 24 maanden.
o Bij online registratie 12 maanden extra.