● Hoe bestellen
  ● Leverings mogelijkheden
  ● specifieke regeling voor meubilair
  ● Betalingsvoorwaarden
  ● Terugname
  ● Herstellingen
  ● Produkten met bijdrage
  ● Garantie periode

Gids

_____________________________________________________________________

Home > Gids > Betalingsvoorwaarden


Betalingsvoorwaarden


Over het algemeen zijn onze fakturen betaalbaar binnen de 8 dagen na faktuurdatum.

Wij behouden ons het recht om in sommige gevallen een voorafbetaling te vragen van een voorschot of van het volledig bedrag van de faktuur vooraleer over te gaan tot de levering.

Bij niet-betaling of betwisting neemt de boekhouding contact op om zo snel mogelijk eventuele
onduidelijkheden rond de factuur op te lossen.

Wij wensen u er op attent te maken dat laattijdige betaling kan leiden tot blokkeren van de orders,
het aanrekenen van verwijlintresten en in voorkomend geval van administratieve en
financieringskosten overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden.